adj.

bearing or producing acorns.

adj.

ԿԱՂՆԱՏՈՒ կամ ԿԱՂՆԱՏՈՒՆ. Որ տայ պտուղ զկաղին. կամ տեղի կաղնեաց.

լցին զդաշտն կաղնատուն տնկով. (Բուզ. ՟Գ. 8։)