cf. Կակաչ.

s.

ԿԱԿԱՋ կամ ԿԱԿԱՉ. Ծաղիկ գեղեցիկ՝ ընտանի եւ ազնջւ, կարմրերանգ, կամ երփն երփն. ... cf. ՀԱՐՍՆՈՒԿ. ... որ է իբր վայրի կակաջ.

(Լեռնական ծաղիկք) ոչ տանէին պարսաւանացն դաշտականաց արքայածաղկին, կակաջին, եւ այլոց նմանեաց. (Մխ. առակ.։)