adj.

strengthening, cordial, invigorating, fortifying, analeptic, corroborant.

adj.

Զօրացուցիչ, յոտին կացուցիչ.

Յողդողդք զկազդուրեցուցիչն (պատուեցէք), անկեալք զյարուցիչն. (Սկեւռ. լմբ.)

Étymologie