ԿԱԶԴՈՒՐԱՑՈՒՑԱՆԵՄ ԿԱԶԴՈՒՐԵՄ, եցի. ն. ԿԱԶԴՈՒՐԵՑՈՒՑԱՆԵՄ. գրի եւ ԿԱՍԴՈՒՐԵԼ. յն. ստիրի՛զօ, στηρίζω statuo firmiter, stabilio, fulcio եւ այլն. եւ այլն. Կացուցանել ի հաստատութեան. հատատուն առնել. ամրացուցանել. զօրացուցանել.

Կազդուրեցուսցէ (կամ կազդուրացուսցէ), կարողացեւսցէ, հաստահիմն արասցէ. (՟Ա. Պետ. ՟Ե. 10։)

Եթե կարասցէն կազդուրել. (Ես. ՟Խ՟Է. 13։)

Ըստ կազդուրել մանկանց իմոց խաղացից. այսինքն ըստ զօրանալոյ ոտից. (Ծն. ՟Լ՟Գ. 14։)

Խռովէին, անդրէ կազդուրէ զնոսա. (Ոսկ. յհ. ՟Բ. 29։)

Զհիւանդացեալ ժողովուրդն կազդուրեցուանէր. (Խոսր.)

Զխորակեալս կազդուրեսցես. Կազդուրեա ի կականմանցս։ Յոգի կենդանի եկեալ կազդուրեցայց. (Նար.։)

Կազդուրեցան կացին ի վերայ ոտից իւրեանց. (Ճ. ՟Բ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
1

Voix Active

Indicatif
Présent
ես կազդուրեցուցանեմ
դու կազդուրեցուցանես
նա կազդուրեցուցանէ
մեք կազդուրեցուցանեմք
դուք կազդուրեցուցանէք
նոքա կազդուրեցուցանեն
Imparfait
ես կազդուրեցուցանեի
դու կազդուրեցուցանեիր
նա կազդուրեցուցանէր
մեք կազդուրեցուցանեաք
դուք կազդուրեցուցանեիք
նոքա կազդուրեցուցանեին
Aoriste
ես կազդուրեցուցի
դու կազդուրեցուցեր
նա կազդուրեցոյց
մեք կազդուրեցուցաք
դուք կազդուրեցուցէք
նոքա կազդուրեցուցին
Subjonctif
Présent
ես կազդուրեցուցանիցեմ
դու կազդուրեցուցանիցես
նա կազդուրեցուցանիցէ
մեք կազդուրեցուցանիցեմք
դուք կազդուրեցուցանիցէք
նոքա կազդուրեցուցանիցեն
Aoriste
ես կազդուրեցուցից
դու կազդուրեցուսցես
նա կազդուրեցուսցէ
մեք կազդուրեցուսցուք
դուք կազդուրեցուսցջիք
նոքա կազդուրեցուսցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ կազդուրեցուցաներ
դուք մի՛ կազդուրեցուցանէք
Impératif
դու կազդուրեցո՛
դուք կազդուրեցուցէ՛ք
Exhortatif (thème du présent)
դու կազդուրեցուցանիջիր
դուք կազդուրեցուցանիջիք
Exhortatif (thème du passé)
դու կազդուրեցուսջի՛ր
դուք կազդուրեցուսջի՛ք