adv.

cf. Ծածկաբար.

cf. ԾԱԾԿԱԲԱՐ.

Ծածկապէս խօսել, ուսուցանել, ասել, նտանել. (Ոսկ. յհ. կոչ։ Սարգ.։ Նար.։)

adj.

Իբր ա. Թաքուն. խորին.

Յայտնեցին զծածկապէս խորհուրդ։ Որ զանճառելի ծածկապէս խորհուրդ եւ այլն. (Շար.։)

Étymologie