ձ.

ԽՂՃՄՏԵՄ ԽՂՃՄՏԻՄ. Խղճել մտօք. խղճմտանք ընել, խղճմտանքը զարնել.