cf. ԹՇՈՒԱՌՈՒԹԻՒՆ. ἁτυχία infelicitas κακοπραγία miseria, calamitas

Բազում իսկ ծանեար զինէն թշուառականութիւն. բայց տո՛ւր ինձ պատասխանի. (Պղատ. սոկր.։)

Վախճան մեծի թշուառականութեան՝ մահ է. (Փիլ. իմաստն.։)

Յոչն ճողոպրելի պահելով թշուառականութեան. (Պիտ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif թշուառականութիւն թշուառականութիւնք
accusatif թշուառականութիւն թշուառականութիւնս
génitif թշուառականութեան թշուառականութեանց
locatif թշուառականութեան թշուառականութիւնս
datif թշուառականութեան թշուառականութեանց
ablatif թշուառականութենէ թշուառականութեանց
instrumental թշուառականութեամբ թշուառականութեամբք