adj.

curled in form of crown or diadem, curled, crisp.

adj.

Ոյր հերք գլխոյ են գանգուր թագաձեւ ի բնէ.

Զհերսն գանգրագեղոյ զվայելուչ թագագանգուր վարսիցն՝ զայն ի բաց խզել հրամայէր. (Բուզ. ՟Դ. 3։)