s.

cf. Ընտրանք.

s.

Ընտրութիւն. ընտրելն, եւ իլն.

Ճանաչել ընտրմամբ. (Պիտ.։)

Յընդրման որոմանն եւ ցորենոյն. (Յհ. իմ. եկեղ.։)

Ընտրման ճանապարհաց երկաքանչիւրոց։ Զինուորն ըստ ընտրման թուի. (Բրս. սղ. եւ Բրս. մկրտ.։)

Յընտրման չարեաց լա՛ւ է զնուազագոյնն ընդունել. (Բաբիղ. յհ. մկ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif ընտրումն ընտրմունք
accusatif ընտրումն ընտրմունս
génitif ընտրման ընտրմանց
locatif ընտրման ընտրմունս
datif ընտրման ընտրմանց
ablatif ընտրմանէ ընտրմանց
instrumental ընտրմամբ ընտրմամբք