pl. s.

rebuff, refuse, trash, offal, scum, cheat.

s.

Հաւաքեալք իրք՝ անխտիր ընտրութեամբ. ժողվածու բաներ.

Լաւ պատարագս մատուցանէր Հաբէլ քան զԿային, որ եբեր նա զարհամարհ ընտրուկս ... ուստի՛ եւ կորզեաց հասկս յոռիս արհամարհանօք. (Եփր. եբր.։)