s.

heifer, bullock, calf of a year old.

s.

μόσχος, δάμαλις vitulus, -la Որթ զուարակ փոքր. երինջ, մոզի. (ար. ըճլ, է զուարակ, եւ ըճլէթ, երինջ).

Ոչ ուսայ իբրեւ զընջուղ տրմուղ. (Երեմ. ՟Լ՟Ա. 18։)

Տքնութիւն նորա ի դարման ընջղոց. (Սիր. ՟Լ՟Ը. 27.)

Ընդէ՞ր երկնչիս ի լծոյ իբրեւ ընջուղ տրմուղ. (Սեբեր. ՟Ժ։)

Քեզ բաւական են այլ եւս երկու եզինքն հանդերձ ընջղովն. (Ճ. ՟Գ.։)

Երեսուն ամսոյ ընջուղ մի։ Ընջուղն գէր։ Յընջուղէն։ Ընջուղունք. (Վստկ. ՟Յ՟Ա։)