adj.

full of walnut trees;
abounding in walnuts.

adj. s.

Ուր են շատ ընկուզիք. իբր դրախտ ընկուզեաց.

Ի կողմն տմորեաց ի ծառաւէտ ընկուզոտ տեղիս. (Խոր. պտմ. հռիփս.։)

Պարունակէ կուսաստանն զկոյսսն, եւ ընկուզուտն զընկուզիս. (Երզն. քեր.։)