չ.

Ընդ առաջ ելանել, լինել, երթալ.

Գթալի սիրով ընդառաջեցիք նմա. (Ոսկ. մելիտ.։)

Քառասնօրեայ պահօքս ընդառաջեսցուք քառասնաթիւ մարտիրոսացս. (Թէոփիլ. ՟խ. մկ.։)

Սպասեսցուք պատրաստեալք արթնութեամբ ընդառաջել. (Շար.։)

Զճրագունս լուցանեն, քեզ ընդառաջեն, պարզերես դիմեն. (Գանձ.։)