ԸՆԴԱՆԵԿԱՆ ԸՆԴԱՆԻ. եւ այլն. cf. ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ, եւ այլն։