s.

wrestling.

s.

ԸՄԲՇԱՄԱՐՏՈՒԹԻՒՆ ԸՄԲՇԱՄՐՑՈՒԹԻՒՆ. ἅθλησις certatio, athletica, lucta, luctatio, luctamen որ եւ ՆԱՀԱՏԱԿՈՒԹԻՒՆ, ՇԱՀԱՏԱԿՈՒԹԻՒՆ ՅԱՍՊԱՐԻԶԻ. Մարտ եւ մրցանք եւ արուեստ ըմբշաց. գօտեմարտութիւն. բռնամարտութիւն.

Զըմբշամարտութիւնն վանեսցէ։ Ո՛րպէս զըմբշամարտութիւնն ի գլուխ հանին. (Լմբ. սղ. եւ Լմբ. էր ընդ եղբ.։)

Եւ զզօրութիւն ո՛չ ի բարգաւաճելի նահատակութիւնս, եւ կամ յըմբշամրցութիւնս կրթեն. (Պիտ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif ըմբշամարտութիւն ըմբշամարտութիւնք
accusatif ըմբշամարտութիւն ըմբշամարտութիւնս
génitif ըմբշամարտութեան ըմբշամարտութեանց
locatif ըմբշամարտութեան ըմբշամարտութիւնս
datif ըմբշամարտութեան ըմբշամարտութեանց
ablatif ըմբշամարտութենէ ըմբշամարտութեանց
instrumental ըմբշամարտութեամբ ըմբշամարտութեամբք