vn.

to wrestle, to contend in wrestling.

ձ.

Մարտնչել որպէս ըմբիշ. գօտեմարտիլ.

Ընդ գազանս կռուան՝ ըմբշամարտեցան, եւ յաղթօղ գտան. (Գանձ.։)