vn.

cf. Էանամ.

չ.

Էական եւ բնաւորական լինել. ի բնէ գոլ.

Բարին էակացեալ է Աստուծոյ. այսինքն բնութիւն է նմա. (Սահմ. ՟Ժ։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
1

Voix Médio-Passive

Indicatif
Présent
ես էականամ
դու էականաս
նա էականայ
մեք էականամք
դուք էականայք
նոքա էականան
Imparfait
ես էականայի
դու էականայիր
նա էականայր
մեք էականայաք
դուք էականայիք
նոքա էականային
Aoriste
ես էակացայ
դու էակացար
նա էակացաւ
մեք էակացաք
դուք էակացայք
նոքա էակացան
Subjonctif
Présent
ես էականայցեմ
դու էականայցես
նա էականայցէ
մեք էականայցեմք
դուք էականայցէք
նոքա էականայցեն
Aoriste
ես էակացայց
դու էակասցիս
նա էակասցի
մեք էակասցուք
դուք էակասջիք
նոքա էակասցին
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ էականար
դուք մի՛ էականայք
Impératif
դու էակացի՛ր
դուք էակացարո՛ւք
Exhortatif (thème du passé)
դու էակասջի՛ր
դուք էակասջի՛ք