adj.

garrisoned;

s.

quarters, barracks;
head-quarters.

adj. s.

Ուր է նիստ եւ կայան զօրաց. դադարք զօրուն.

Պատահէ Աբգարու ի զորանիստ գաւառին բուգնան. (Խոր. ՟Բ. 25։)

Քաղաքս զօրանիստս հաստատել ընդ ամենայն երկիրն։ Զօրանիստ առնէ աստ բնակութեան զօրացն յունաց. (Բուզ. ՟Ե. 34. 35։)