adj.

that thinks uselessly, vain, foolish.

Other definitions containing this entry

Ընդվայրամիտ

cf. Զրախորհուրդ.


Voir tout

adj.

ματαιόφρων vana sapiens Ունայնախորհ. ոյր խորհուրդն է սնոտի.

Զի մի՛ ընդունայնամիտ զրախորհուրդ հեթանոսք պարծեսցին առաջի սնոտեաց իւրեանց. (՟Գ. Մակ. ՟Զ. 9։)