va.

to put in order, to dispose;
to put into verse.

ն.

Շարակարգել. յօրինել. շարադրել.

Զտարերս զուգակարգեցեր առ ի կենդանութիւն արարածոց քոց. (Մաշտ.։)

Ապողինարոս զհին կտակարանսն ... չափով (տաղից) զուգակարգեաց. (Սոկր. ՟Գ. 16։)