s.

competitor.

adj.

Բանախնդիր ընդ այլում. վիճաբան. խուզարկու.

Զմտերմագոյնն տեսանելով սարաս վարդապետութեան, եւ զուգախնդի՛ր՝ զպատուոյն հայցեալ վարկ. (Պիտ.։)