adj.

combined, mixed.

adj.

Իմիասին խառնեալ. σύμμιξος commixtus

Շարախառնեալ ջուրն՝ յորժամ յետ զուգախառն մասին հատանի. (Պղատ. տիմ.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Զուգախառնեմ, եցի

Զուգախառնութիւն, ութեան

Զուգախառնումն, ման

Voir tout