adj.

unanimous, with ono opinion or voice.

adj.

ἱσολόγος aequalis oratione կամ ratione Զոյգ՝ այսինքն հաւասար ի բանս. միաբան. համեմատ. հանգոյն.

Իսկ որ ինչ զկնի այսորիկ՝ զուգաբան, եւ հաւասարագործ. (Խոր. ՟Բ. 89։)

Զուգաբան թխատեսակ ձիոցն Զաքարիայ. (Վրդն. քրզ.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Զուգաբանեմ, եցի

Զուգաբանութիւն, ութեան

Voir tout