s.

analogy, proportion

s.

ἁναλογία proportio, similis ratio Համեմատութիւն.

Նոյնպէս է տեսանել եւ յոգւոջն զուգաբանութիւն իմն առ մարմնական հասակն։ Իւրաքանչիւր ոք ի լսողացն զուգաբանութեամբ զասացելոցն կարծիս առցէ սքանչելեացն. (Նիւս. երգ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif զուգաբանութիւն զուգաբանութիւնք
accusatif զուգաբանութիւն զուգաբանութիւնս
génitif զուգաբանութեան զուգաբանութեանց
locatif զուգաբանութեան զուգաբանութիւնս
datif զուգաբանութեան զուգաբանութեանց
ablatif զուգաբանութենէ զուգաբանութեանց
instrumental զուգաբանութեամբ զուգաբանութեամբք