adv.

sensibly;
intellectually

cf. ԶԳԱՅԱՊԷՍ

cf. ԶԳԱԼԱՊԷՍ

Ոչ անբաժ լինել եւ նշանաց ոմանց, ի ձեռն որոց զգայաբար ծանիցէ հաստատեալ զխոստումնն։ (Փիլ. լին. III. 2)

Ոչ զգայաբար, այլ իմաստութեամբ։ (Եփր. աւետար.)