cf. Երկնախումար.

Ադամածնացս քաղաքակիցս լինել երկնախումբ բանակաց. (Յհ. իմ. եկեղ.։)

Զերկնախմբիցն ի նմա հարաշազարդեաց պարս. (Խոր. վրդվռ.։)

Մերթ՝ Նման երկնայնոցն խմբից.

Երկնախումբ քահանայապետական սուրբ ժողով. (Լմբ. ատ.։)