adv.

youthfully.

adv.

νεανικῶς juveniliter, viriliter, robuste Որպէս երիտասարդ. արիաբար. կտրճի պէս.

Թէեւ ծերագոյն էր, երիտասարդապէս յարդարեաց եւ մղեաց զճակատն. (Խոր. ՟Բ. 51։)

Երիտասարդապէս մրցիմ ընդ թշնամւոյն. (Լմբ. պտրգ.։)