s.

laceration;
sarcasm;
satire, jeering, taunting.

s.

ԵՐԳԻԾԱՆՈՒԹԻՒՆ ԵՐԳԻԾԱՆՈՒՄՆ ԵՐԳԻԾՈՒՄՆ. Երգիծանելն, եւ իլն, ըստ ամենայն առման.

Երգիծանութիւն խառնեալ ընդ ազեաց. (Նար. ՟Խ՟Ը։)

Յերգիծանումն եւ ի կոխումն. (Լմբ. առ լեւոն.։)

Եղիցի քաղաքն դիոսպօլացւոց յերգիծումն (այսինքն ի պատառումն, ἕκρυγμα ) եւ բղխեսցեն ջուրք. (Եզեկ. ՟Լ. 16։)

Իբրեւ ետես զերգիծումն. (Մծբ. ՟Ժ՟Թ։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif երգիծանութիւն երգիծանութիւնք
accusatif երգիծանութիւն երգիծանութիւնս
génitif երգիծանութեան երգիծանութեանց
locatif երգիծանութեան երգիծանութիւնս
datif երգիծանութեան երգիծանութեանց
ablatif երգիծանութենէ երգիծանութեանց
instrumental երգիծանութեամբ երգիծանութեամբք