s.

pollution which happens during sleep.

s.

ὁνειρωγμός somnium venereum Փորձութիւն մարմնոյ յերազի. գիջութիւն ի քուն. ցայգութեան բղխումն.

Երազափորձութիւն բազում պատճառս ունի. (Վրք. հց. ՟Ի՟Զ։ Կանոն.։)

Եւ եւս՝ ὁνειροπολία interpretatio somniorum Փորձ եւ քննութիւն երազահանաց՝ ի մեկնել զերազս, կամ ի պատճառել.

Առնու բանջար կուտակեայ, զոր գիտէր առ երազափորձութիւն ի ճահ. (Պտմ. աղեքս.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif երազափորձութիւն երազափորձութիւնք
accusatif երազափորձութիւն երազափորձութիւնս
génitif երազափորձութեան երազափորձութեանց
locatif երազափորձութեան երազափորձութիւնս
datif երազափորձութեան երազափորձութեանց
ablatif երազափորձութենէ երազափորձութեանց
instrumental երազափորձութեամբ երազափորձութեամբք