s.

fraternity, brotherhood;
fellowship

s.

συναδελφία, ἁδελφιξία confraternitas, fraterna societas Կցորդութիւն եղբայրական յո՛ր եւ է կարգի. եղբայրութիւն.

Անհաւատագոյն քան զհնդեսին եղբայրակցութիւնս այնր մեծատան. (Նար. ՟Կ՟Դ։)

Յորդէգրութիւն հօրն երկնաւորի, եւ յեղբայրակցութիւն քրիստոսի. (Խոսր.։)

Կամ Ժողով եղբարց. վանական միաբանութիւն. συνοδία societas, conventus

Ի բաց ընկենլի է յեղբայրակցութենէն զանվայելուչ կռիւ. (Բրս. ճգն.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif եղբայրակցութիւն եղբայրակցութիւնք
accusatif եղբայրակցութիւն եղբայրակցութիւնս
génitif եղբայրակցութեան եղբայրակցութեանց
locatif եղբայրակցութեան եղբայրակցութիւնս
datif եղբայրակցութեան եղբայրակցութեանց
ablatif եղբայրակցութենէ եղբայրակցութեանց
instrumental եղբայրակցութեամբ եղբայրակցութեամբք