adj.

school;
of a scholar, of a school-boy.

adj.

σχολαστικός scholaris Ուսեալն ի դպրոցի. գիտնաւոր.

Դպրոցական մանկուկք. (աշակերտք. Ճ. ՟Զ.։ Վրդն. սղ. եւ քարոզ։ Տօնակ.։)

Հրաման ետ եւ զդպրոցականսն կոտորել. այսինքն զիմաստունս եւ զգէտս. (Վրդն. դան.։)

Étymologie