adj.

ἁνταρκτικός (իբր հակարջային). antarcticus;
urso, vel septentrionali oppositus Դէմ ընդ դէմ գտեալն հիւսիսային բեւեռի երկնից. այն է կէտ հարաւային՝ մեզ աներեւոյթ.

Յայսոցիկ յանշարժ յերկու կէտիցս ... միւսն ընդ երկրաւ միշտ թագուցեալ լինի ըստ հարաւային վայրին՝ դերհիւսիսական ասացեալ. (Արիստ. աշխ.։)