adj.

Ի դատարկութեան սնեալ. դատարկակեաց.

Դատարկասունքն եւ անասնաբարոյ աշխարհաբնակքն. (Ագաթ.։)

Դատարկասուն եւ անասնաբարոյ աշխարհ. (Կորիւն.։)