s.

ԳՈՐԴԱՅՔ որ եւ ԿՈՐՃԱՅՔ. Ի գաւառէն առելա զանուն՝ Բնակիչք երկրին խեցբեկ բարբառօղք. (իբր ծուռ, կամ խորթ. որպէս եւ յն. ղօրղօ՛ս է թիւր, եւ խիստ).

Ըստ գորդայիցն առբայութեան. (Քեր. քերթ.։)

Գորդայիցն գաղափար է. զի դոքա որպէս ծեքելով ի հոմանուն լեզուէ ի խօսս. նմանապէս եւ հոռոմին դորացի իմն անուանեալ լեզու, որպէս եւ գորդայիցն. (Երզն. քեր.։)