adj.

Շատ գովելի. ոյր գովութիւնն է բազում.

Սեդրաք (նշանակէ) անվար. միսաք, գեղով. աբեդնագով, գովաշատ, ըստ իւրեանց բառիցն (քաղդէացւոց). (Վրդն. դան.։)