s.

ὁντότης entitas Գոյաւորութիւն, կամ գոյացութիւն անեղ, որպէս պատճառ լինելութեան եղականաց.

Որ էն՝ սկիզբն եւ չափ յաւիտենից, եւ ժամանակաց գոյումն, եւ յաւիտեան էիցս. (Դիոն.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif գոյումն գոյմունք
accusatif գոյումն գոյմունս
génitif գոյման գոյմանց
locatif գոյման գոյմունս
datif գոյման գոյմանց
ablatif գոյմանէ գոյմանց
instrumental գոյմամբ գոյմամբք