adj.

ԳՆԴԱԿԱՆ կամ ԳՆՏԱԿԱՆ. σφαιρικός sphaericus Գնտային. գնտանման. բոլորշի. բոլորակ. կլորակ. եումրու.

Չորեքանկիւնեան ձեւ անկեալ ընդ գնդակին. (Փիլ. լին. ՟Բ. 2։)

Ըստ գնտական յայտնութեանցն ... Նմանութեամբ գնդական պատկերին. իբր աշխարհագունտ. (Խոր.։)