s.

οἱνοφλυγία violentia Կիզումն եւ տոչորումն ի գինւոյ. արբեցութիւն. գինովութիւն, հարբածութիւն.

Խոհակերութեամբք եւ գինեկիզութեամբք կրթեցան. (Փիլ. ՟ժ. բան.։)

Գինեկիզութեամբ եւ խոհակերութեամբ կուրանան. (Լծ. կոչ.։)

Անցեալ գինէկիզութիւնն առ ինքն ձգէ։ Զի՞նչ հաւասարութիւն է գինէկիզութեան ընդ ժուժկալութեան. (Ճ. ՟Գ.։)

Զքառասուն աւուրց սպասաւորութիւն պահողի եւ մաղթողի ծառային (այսինքն Մովսէսի) անպիտանացոյց մի գինեկիզութիւն. (Բրս. պհ. ՟Ա։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif գինեկիզութիւն գինեկիզութիւնք
accusatif գինեկիզութիւն գինեկիզութիւնս
génitif գինեկիզութեան գինեկիզութեանց
locatif գինեկիզութեան գինեկիզութիւնս
datif գինեկիզութեան գինեկիզութեանց
ablatif գինեկիզութենէ գինեկիզութեանց
instrumental գինեկիզութեամբ գինեկիզութեամբք