s.

οἱνοφλυγία vinolentia Գինեկիզութիւն. գինեհարութիւն. արբեցութիւն խազմզով.

Որովայն, որ ի գինեխազութենէն եւ ի խահակերութենէ ոռոգեալ. (Փիլ. քհ. ՟Ժ՟Բ։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif գինեխազութիւն գինեխազութիւնք
accusatif գինեխազութիւն գինեխազութիւնս
génitif գինեխազութեան գինեխազութեանց
locatif գինեխազութեան գինեխազութիւնս
datif գինեխազութեան գինեխազութեանց
ablatif գինեխազութենէ գինեխազութեանց
instrumental գինեխազութեամբ գինեխազութեամբք