adv.

ὐπερκοσμίως supra mundum Որպէս Գեր ի վերոյ քան զաշխարհ եւ զաշխարհայինս.

Փոխադրեալ եղեւ մարմինն սուրբ (կուսին) գերաշխարհապէս՝ ի տեղի մեծարգի եւ լուսապատիւ փառաց. (Դիոն. թղթ.։ Ճ. ՟Ա.։ Տօնակ.։)