s.

orgeat, beer;
հանել, յօրինել զ—, to brew, to make beer.

s.

ԳԱՐԵՋՈՒՐ կամ ԳԱՐԷՋՈՒՐ. Ջուր գարւոյ. գարիի ջուր. արփա սույու, կէվապ.

Ի գարէջուր անդր՝ զոր ըմպէր. (Ճ. ՟Բ.։)

Միայն գարեջուր (կամ գարէջուր) չափով, եւ սակաւիկ մի հաց ճաշակէր. (Հ=Յ. նոյ. ՟Ժ՟Գ.։)

Գարեջուր խմէ սպիտակ շաքարով. (Մխ. բժիշկ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif գարեջուր գարեջուրք
accusatif գարեջուր գարեջուրս
génitif գարեջրոյ գարեջրոց
locatif գարեջրոյ գարեջուրս
datif գարեջրոյ գարեջրոց
ablatif գարեջրոյ գարեջրոց
instrumental գարեջրով գարեջրովք