cf. ԲՈՑԱՏԵՍԻԼ. φλογοειδής

Արեգակն՝ բոցաձեւ երեւեցաւ՝ յարեւմուտս եղեալ։ Սրամտութիւն բոցաձեւ է եւ հրագոյն։ Այն՝ որ զօդն ճեւացոյց, եւ առ հուր բոցաձեւ շրջեալ փոխեաց. (Փիլ. լին. եւ Փիլ. ՟ժ. բան.։)