cf. ԲՈՐԲՈՐԻՏ, եւ ԲԱՐԲԱՐԻԱՆՈՍ.

Զանբարշտաց բորբորիանոսաց հերձուածն ամբաստանէ. ի Սիմոնէ (մոգէ) այսմ եւ նոցա առեալ սկիզբն, զմարմին պղծեն ... Աստուածս առնեն զնիւթ եւ զխաւար. եւ այլն. (Շ. յուդ. ՟Թ։)