adj. adv.

Առաւել բեղնաւոր.

Մինչեւ յամանս երիկամանցն, որ բեղնաւորագոյն եւ ծննդագործն է։ Քաջալերեսցի ահա բեղնաւորագոյն վարել զսերմն. (Փիլ. այլաբ. եւ Փիլ. ՟ժ. բան.։)