adv.

εὑφήμως bona verba dicendo Բարւոք հռչակելով. բարեհամբաւելով, լաւ եւս ասելով.

Ոչ իւրեանց անիրաւ յարձակմամբք (կամ յարձակմանց), ամենիմաստ աստուածապետութեանն, բարեհռչակապէս ասել, սպասաւորութեան հետեւել. (Դիոն. եկեղ.։)