adj.

Առաւել կամ կարի բարգաւաճ. եւ Ծաղկահասակ.

Բարգաւաճագոյն եւ ընտրագոյն մասն. (Փիլ. լին.։)

Բարգաւաճագոյն կամօք։ Գեր ի վերոյ բարեփառութիւն բարգաւաճագունիցն։ Բարեբախտութիւն կենաց բարգաւաճագունից։ Զպատուական ծերոցն դաս, եւ բազում այլս՝ ի բարգաւաճագունիցն մարդկան. (Պիտ.։)

adv.

Զմին աճեցուցանելով՝ բարգաւաճագոյնս յարդարէ. (Պիտ.։)