s.

Բառ ռմկ. որպէս Բան հոգացօղ. հոգաբարձու. գործակալ մշակութեան.

Պարտ է բանհոգաց երկրին եւ գաւառացն ճանաչել եւ իմանալ զփոփոխումն եղանակաց. (Վստկ. ՟Ժ. ՟Ժ՟Բ։)