ԲԱԶՄԵՐԱԽՏԻՍ կամ ԲԱԶՄԵՐԱԽՏԻՔ. cf. ԲԱԶՄԵՐԱԽՏ.

Որ եւ զմեծն իսկ տեսանողաց՝ բազմերախտիս ձեռնկալութեան ... սղոցեաց. (Նար. ՟Ծ՟Ա։)

Իսկ որ բազմերախտիս է արդեամբ. (Տօնակ.։)