adj.

πολύσιτος abundans frumentis Ուր լինի ցորեան բազում. առատ արմտեօք.

Որպէս բազմացորեանն է, այսպէս եւ բազմամարդս է. (Պտմ. աղեքս.։)