adj.

ԲԱԶՄԱՄԵՔԵՆԱՅ կամ ԲԱԶՄԱՄԵՆՔԵՆԱՅ. Բազմահնար. որոյ բազում են մեքենայք չարութեան.

Անմարմին ունի թշնամի, եւ չարախօս բազմամեքենայ։ Բազմամենքենայ թշնամւոյն յաղթող լինել. (Լմբ. պտրգ. եւ Լմբ. սղ.։)